Hodně štěstí, zdraví

Hodně štěstí, zdraví,
hodně lásky, ať nemáš vrásky.
To ze srdce přejí Ti tví malásci.